Kalkulator kalorii


Rekomendowana dawka kwasu foliowego jest zależna od wielu czynników. Aby ułatwić Tobie oszacowane zalecanej dawki witaminy B9 przygotowałam kalkulator. Po zaznaczeniu wszystkich dotyczących Ciebie informacji otrzymasz jeden z 3 możliwych wyników.

Zgodnie z rekomendacjami Ginekologów i Położników z 2017 r zdrowe kobiety (bez wywiadu własnego oraz rodzinnego obciążonego wadami płodu) znajdują się w grupie niskiego ryzyka, dlatego powinny suplementować podstawową dawkę 0,4 mg kwasu foliowego na dobę. Obecność dodatkowych czynników ryzyka kwalifikuje kobiety do grupy pośredniego lub wysokiego ryzyka niedoboru kwasu foliowego, przez co powinny suplementować zwiększoną dawkę – odpowiednio 0,8 i 4/5 miligramów na dobę.

 

brakuje 3 czynników, które powodują największą dawkę kwasu foliowego:

  • w poprzedniej ciąży zdiagnozowano wadę cewy nerwowej u płodu
  • w poprzedniej ciąży wystąpił stan przedrzucawkowy
  • w poprzedniej ciąży doszło do wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu (IUGR – intrauterine growth restriction).